Sådan melder du dit barn ind i klubben

Der er frit klub valg i Glostrup kommune

taksten er forskellig og ændre sig løbende. du kan på kommunens side se hvad taksten er lige nu.

Det er en del billigere end SFO. dette er det fordi der er i klubben er egenbetalting. Det vil sige at ture, mad og aktiviteter hvor der bliver brugt matrialer koster penge.

Der er mulighed for at få økonomisk friplads i klubben. Dette kan man læse mere om på glostrup kommunes hjemmeside.

Link til pladsanvisningen:


https://www.glostrup.dk/borger/familie-boern-og-unge/efter-skoletid/fritidsklub


det er en god ide at ringe til klubben og fortælle det, da vi ikke kigger på indmeldelses lister hver dag.

udmeldelse sker hver d 15. og d. 1. i mdr. dvs. hvis man melder sit barn ud d 3. i mdr. har man mulighed for at bruge klubben frem til d . 15. 

Har i brug for hjælp er i velkommen til at ringe til klubben. så skal vi forsøge at guide jer så godt vi kan

Når man har meldt sit barn ind i klubben gælder det fra dags dato